امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ۲۱:۵۹

امین آر

فاطمه کریمی

Iran

قزوین - قزوین

آدرس کارخانه: اتوبان کرج قزوین، شهرک صنعتی کاسپین، بلوار عبید زاکانی، خ سهروردی ، نبش صنعت 3، شرکت امین آر آدرس دفتر مرکزی: تهران، جردن، ک آناهیتا، پ2، ساختمان امین، طبقه12

  • ۰۲۸ ۳۲۸۴۸۰۰۲
  • ۰۲۸ ۳۲۸۴۸۰۰۳
  • ۰۲۸ ۳۲۸۴۸۰۰۴
  • ۰۲۸ ۳۲۸۴۸۰۰۵

۰۲۱۸۸۶۵۳۶۷۵

۰۲۸۳۲۸۴۸۰۰۱

۰۹۹۱۵۱۶۴۵۸۰

www.aminrco.com